Tehnika 33 hoone on üks esimesi Eestis valmivaid A- energiamärgisega korterelamuid, mis tähendab kuni 90% madalamaid küttekulusid (Eesti keskmisest). Aastane sääst küttekuludelt on vahemikus 800€-1500€ olenevalt korteri suurusest!

 

Madalenergia hoonena projekteeritud elamus on kasutatud mitmeid uuenduslikke lahendusi: igas korteris on korteripõhine reguleeritav rootorvahetiga soojustagastusega sundventilatsioon kasuteguriga minimaalselt 80% soojustagastust (väljatõmmatava õhu soojus püütakse rootorvahetiga kinni ja kasuatatakse sissetuleva õhu ülessoojendamiseks). Sundventilatsioon tagab pideva õhuvahetuse ehk madala süsihappegaasi sisalduse inimeste viibimisel ruumis st. tervisliku sisekliima ja oluliselt vähendab korterisisest müra, st. puuduvad otseavad õue (nn. Fresh klapid või värskeõhu klapid- mis on tavapäraselt tänavamüra sissekostumise allikaks).

 

Vesipõrandaküttel baseeruvat küttesüsteemi toetavad nii õhk-vesi soojuspump kui ka päikesepaneelid. Vesipõrandakütte ökonoomsuse kasutegur on suurim võrreldes radiaator- ja muu küttega, kuna madalama ringlusesse mineva küttevee arvelt hoitakse energiat kokku, samuti on soojad põrandad ja puuduvad mööbli paigutusel segavad radiaatorid. Soojus tuleb majasisesest keskküttesõlmest kus on kaks Junkers gaasiküttekatelt, mida toetavad Junkers õhk-vesi soojusupump ja katusel asuvad päikesepaneelid.

 

Maja välisseinad on tavalisest parema soojus- ja heliisolatsioonikihi paksusega 240 mm (välisseina soojusjuhtivusarv e U-arv on 0,14W pinnaühiku kohta). Katuse soojustuskihi paksus on 350 mm (U-arv 0,1W pinnaühiku kohta).

Eluruumide madala mürataseme tagavad ka väga kvaliteetsed kolmekordse klaaspaketiga aknad (hoovipool nn. Saksa tüüpi ühe raamiga aknad, tänavapoolses küljes parima heliisolatsiooni tagavad nn. Soome tüüpi aknad kahes eraldi aknaraamis). Akende soojusjuhtivuse U-arv on 0,8W pinnaühiku kohta (kokku nii aknalengil kui klaasil).

 

Hoone helipidavust naabritega suurendavad paksemad korterite vahelaed, ning korteritevahelised kiviseinad. Lisaks on kõikides korterites vaheseintena kasutatud kiviseinu tavapärase kipskergseina asemel.

 

Majal on olemas ka elektri toomiseks vajaminevate päikesepaneelide valmidus ja päikesepaneelide lisades saab süsteemi peale paigaldamist koheselt kasutusele võtta, tõstes kokkuhoidu veelgi elektrikuludelt.

 

Maja valmib 2015.a. kevadel